เฮ! ทั้งประเทศ อนุมัติอีก 4 โครงการ ครอบคลุม 51 ล้านคนบัตรคนจนเงินเข้าอีกรอบ 1,200 – 3,000 – 7,000

เฮ! ทั้งประเทศ อนุมัติอีก 4 โครงการ ครอบคลุม 51 ล้านคนบัตรคนจนเงินเข้าอีกรอบ 1,200 – 3,000 – 7,000

เฮ! ทั้งประเทศ อนุมัติอีก 4 โครงการ ครอบคลุม 51 ล้านคนบัตรคนจนเงินเข้าอีกรอบ 1,200 – 3,000 – 7,000ต่อเราชนะอีก1 เดือน 5000 จากพรก.เงินกู้ เราชนะเดือนมิถุนายน เราชนะล่าสุด เยียวยาล่าสุด
ข่าวล่าสุด!! เสนอนายก แจกเงินสดคนละ 5,000 จากพ.ร.ก.เงินกู้ แทนให้เงินผ่านโครงการเยียวยาแอพเป๋าตัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *