คุกบางขวาง นักโทษติดโควิดวันนี้ 1,350 ราย คลองเปรม 399 ราย###

30 พ.ค. 256417:29 น.

###คุกบางขวาง นักโทษติดโควิดวันนี้ 1,350 ราย คลองเปรม 399 ราย ส่วนภาพรวมยอดป่วยเพิ่ม 1,902 ราย รักษาหายแล้วจำนวน 1,140 ราย

30 พ.ค. 2564 – ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน

โดยพบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,902 ราย รักษาหาย 1,140 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 14,714 ราย

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ ภาพรวมชัดเจนและดีขึ้น จากการตรวจสอบการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังยืน ยันว่าเรือนจำ 116 แห่ง ไม่มีผู้ติดเชื้อ และได้ปรับมาตรการห้องกักกันโรคขึ้น ส่วนเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดได้พ้นสภาวะแล้ว 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางเชียงใหม่และเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ส่วนอีก 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี มีจำนวนผู้หายแล้วเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้พบผู้ต้องขังติดโควิด รายใหม่ 5 เรือนจำ คือเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดจำนวน 1,350 ราย มากสุดในวันนี้ รองลงมาคือเรือนจำกลางคลองเปรม 399 ราย เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา 56 ราย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ 55 ราย และเรือนจำจังหวัดสงขลา 42 ราย###

เรียบเรียงโดย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *