เลขาสมช.เผยแล้ว เปิดเทอม 14 มิ.ย.ได้หรือไม่

เมื่อเวลา 09.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการเปิดภาคเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะยังคงกำหนดการเดิมในวันที่ 14 มิ.ย.นี้หรือไม่ เนื่องจากยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้ อจำนวนมากอยู่นั้น

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กำลังรอกระทรวงสาธารณสุขประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ โดยวันที่ 10 มิ.ย.นี้จะเริ่มมาตรการควบคุมโร คในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้ อลดลง

ดังนั้น เราจึงต้องรอฟังการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขก่อน ทั้งนี้ แม้จะเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ก็เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หากกระทรวงสาธารณสุขประเมินว่าสามารถเปิดภาคเรียนได้ก็จะเปิดตามกำหนดการเดิม แต่จะให้เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

สำหรับพื้นที่ที่มีการฉี ดวั คซี นให้กับบุคลากรทางการศึกษาแล้ว เช่น ครู อาจารย์ จะสามารถเปิดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาได้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า จากการฟังรายงานของกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังมีความน่าเป็นห่วง แต่หากเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *