อนุโมทนาบุญ นักร้องรุ่นใหญ่ พรศักดิ์ ส่องแสง ลาบวชในวั ย 60 ปี

“พรศักดิ์ ส่องแสง”  วั ย 60 ปีเข้าสู่รสพระธรรมแบบเรียบง่าย เมื่อ17 ม.ค.64 ณ วัดพุทธมงคล อ.เมือง จ.ก าฬสินธุ์

กำหนดศึกษาพระธรรม 15 วัน โดยเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิ ต ของพระพรศักดิ์ เพื่อแสดงมุทิต าจิต

งานฉลองอายุวัฒนะมงคล 84 ปีหลวงปู่หนูอินทร์ วัดพุทธมงคล ซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์

และเป็นการอุปสมบทหมู่ 29รูป ก่อนเข้าสู่ร่มก าส าวพั สตร์

เรียกเสียงร่วมอนุโมทนา สาธุบุญ จากบรรดาแฟนเพลงอย่ างแ พ ร่หลาย เมื่อนายบุญเสาร์ ประจันตะเสน

หรือ พรศักดิ์ ส่องแสง นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ วั ย 60 ปี เจ้าของเพลงลูกทุ่งฮิตในตำนาน มีเ มี ยเด็ก

ได้ประก าศลาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิด าม ารด า ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า…

“มงคลสูงสุดของชีวิ ต คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์ สาธุ ข้าพเจ้า นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน

มีความตั้งใจที่จะบ ร ร พช าในวันนี้ เพื่อทดแทนบุญคุณบิด าม า รด า จึงขอกราบลา ขอให้อ านิส งฆ์

และกุศลผลบุญของการบ ร ร พช าข้าพเจ้า แ ผ่ไพศ าลถึงทุ กท่านโดยถ้วนทั่วกันเทอญ”

พร้อมได้เผยภาพบรรยา กาศพิธีอุปสมบทที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธมงคล

อำเภอเมือง จังหวัดก าฬสินธุ์ บรร ย ากาศเป็นไปอย่ างเรียบง่าย มีเพียงญ าติ และคนสนิทเท่านั้นที่ไปร่วมงาน

ขออนุโมทนาบุญ มงคลสูงสุดของชีวิ ต  คือการดำรงตนอยู่ใต้ร่มก าส าวพั สต์

 

ขอบคุณที่มา : Pornsak Songsang – พรศักดิ์ ส่องแสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *