เพราะพ่อแม่ คือ อภิมหาโคตรบุญ

ทำบุญกับพ่อแม่ นั่นแหละโคตรบุญ ถึงคุณจะตักบาตร พ ร ะ เป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าป้อนข้าว ให้พ่อแม่เพียง 1 คำ

ส่วนใหญ่หลายคนมักเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธรรม รั ก ษ า ศีลบริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง

แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตัก บ า ต ร ร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย พรศักดิ์สิทธิ์ที่ปsะเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา

ฉะนั้นหาก อ ย า ก ทำบุญ อ ย า ก ได้บุญ อ ย า ก ขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่า น ย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด

วิธีทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้าน ที่ท่านควรกราบไหว้

1. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกควรจะปฏิบัติเรื่องเล็กน้อย

อย่างการทำอาหารให้ท่านทานไป จนถึงเรื่องใหญ่อย่างดูแล ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

2. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะ รู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย า ก ได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร

สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่าน อ ย า ก ได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ

เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมาย มีใจที่นึกถึง อ ย า ก จะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

3. เวลาอุทิศบุญแผ่ เ ม ต ต า ทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศมีว่า

อิทัง เมมาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาต าปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้ บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไร ก็ให้ขอพรจากพ่อแม่จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลที่ดีที่สุด

พระคุณพ่อกับแม่คือที่สุดแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *