อดีตนายพล ทุ บกำแพงบ้านตัวเอง ขยๅยถนนให้ชาวบ้าน แก้ปั ญหาซ อ ยแ ค บเลี้ยวหั กศ อ ก

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามกรณีที่ชาวบ้านต่างพากันชื่นชมน้ำใจ เมื่อ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

ทำการเ จ าะกำแพงบ้าน รื้ อรั้ วบ้านตนเอง เพื่อขย ายถนนทำทางสั ญจรภายในหมู่บ้าน ช่วยชาวบ้าน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ป ล อ ดภั ຍสะดวกสบายยิ่งขึ้นพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง “พี่แจ๊ส” อดีต (ผบช.น.)

ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายเสวก ประเสริฐสุ ข อดีต (นายก อบต.เชียงรากใหญ่)

ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 2 ปทุมธานี พร้อมทีมงาน “คนรักปทุม” และว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ปทุมธานี

เดินทางมาที่หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมนำรถแม็คโครเล็ก

มาทำการเ จ า ะกำแพงบ้านเพื่อขย ายถนนทำทางสั ญจรภายในหมู่บ้านโดยมี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี

“บิ๊กรัก” อดีต (ผู้บั งคั บกองพันทห ารอาก าศโยธิน1 รักษ าพระองค์) และ น.ส.สุรีย์พร “เปีย” แสงสุกรัตน์วดี ภริย า

เจ้าของบ้าน หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค ซึ่งเป็นผู้ที่อนุญ าตให้ทีมงานคนรักปทุม ดำเนินการรื้อรั้วบ้านตนเอง

เพื่อทำการขย ายถนนดังกล่าวพล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุ กรัตน์วดี “บิ๊กรัก” อดีตผู้บั งคับกองพันทห ารอากาศโยธิน1

รักษ าพระองค์ เจ้าของบ้านกล่าวว่า ตนและภริย าซื้อบ้านหลังดังกล่าวนี้มา 5 ปีแล้ว เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ตารางวา โดยได้เ สี ยสละพื้นที่ประมาณ 12.5 ตรม. เพื่อขยายถนนช่วงเ ลี้ ย วหั กศ อ ก 90 องศ า

บริเวณหลังบ้านด้วยการทุ บกำแพงหลังบ้านเป็นความยาวด้านละ 5 เมตร รวมความยาวของกำแพงที่ต้องทุ บยาว 10 เมตร

เพื่อให้รถยนต์ของชาวบ้านได้ใช้เส้นทางสั ญจรได้สะดวกป ล อ ดภั ຍยิ่งขึ้น พล.อ.อ.สักก์สกล ยังกล่าวอีกว่า

ก่อนหน้านี้ ตนเห็นสภาพนอกรั้วหลังบ้านตนนั้นซึ่งเป็นถนนซ อ ยสาธารณะ ที่เชื่อมระหว่างซ อ ยบ้านกลาง 1/4

จากถนนรังสิต-ปทุมธานี ไปออกซ อ ยบ้านกลาง 2/5 ถนนติวานนท์และที่ผ่านมามีประช าช นโดยเฉพาะชาวบ้านพื้นที่

ต.บ้านกลาง ใช้เป็นเส้นทางลั ดผ่านไปมาโดยตลอดเกือบทั้งวัน แต่ไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร

เนื่องจากสภาพมุมหลังบ้านเป็นทางเ ลี้ ย วหั กศ อ ก 90 องศ าจนกระทั่ง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

“พี่แจ๊ส” ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเป็นเพื่อนรักตน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนและได้เห็นสภาพดังกล่าว

ก่อนพูดคุยปรึกษ ากัน โดยเล็งเห็นและมีความปรารถนาดีห่ ว งใยประช าช นที่ใช้เส้นทาง อย ากให้มีการจราจรที่ดีขึ้น

รถยนต์สามารถเลี้ยวสวนทางกันได้อย่ างป ล อ ดภั ຍ ตนและภริย าจึงได้ยอมเ สี ยสละที่ดินหลังบ้าน

โดยการทุบรั้วพร้อมกับปรับผิวถนนเปิดผิวทางจราจรใหม่ให้กว้างขึ้น โดยค าดว่าอีกไม่เกิน 4-5 วัน

ถนนก็จะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะได้มอบเป็นทางสาธารณะประโยชน์ต่อไปทางด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

“พี่แจ๊ส” กล่าวว่า เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นทางลั ด โดยพบว่ามุมบริเวณทางเลี้ยวนั้นหั กศ อ กและแ ค บ

จนทำให้รถยนต์และรถ จยย.สั ญจรลำบ าก พอดีมีวันหนึ่งผมผ่านมาใช้เส้นทางและสังเกตเห็นถึงความเ ดื อ ด ร้ อ น

และความลำบ ากของผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงมีความเป็นห่ ว งเรื่องความป ล อ ดภั ຍของชาวบ้าน

และพอมาทราบว่า บ้านหั วมุมนั้นเป็นบ้านของ พล.อ.อ.สักก์สกล แ ส งสุ กรัตน์วดี เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้

และเป็นเพื่อนรักผม จึงได้มาพูดคุยเจรจากับเจ้าของบ้าน ซึ่งครอบครัวเขาเห็นดีด้วยและมีจิตใจที่จะบริจ าคอยู่แล้ว

จึงตกลงให้ทำการขยายเส้นทาง เพื่อประโยชน์กับประช าช นโดยเฉพาะเพื่อความป ล อ ดภั ຍกับทุกคน

ดังนั้น ตนพร้อมทีมงาน “คนรักปทุม” จึงรีบมาดำเนินการทันที โดยมีนายเสวก ประเสริฐสุข อดีต (นายก อบต.เชียงร ากใหญ่)

ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 2 ปทุมธานี มาทำการควบคุมกำกับดูแลการรื้ อทุ บกำแพงและขย ายถนนด้วยตัวเองอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *