ศธ.สั่งคืนประกาศคืนค่าเทอมด่วน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้ โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอม ซึ่งล่าสุดวันนี้ 31 พฤษภาคม 2564 ทาง ศธ. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งให้คืนค่าเทอมหลังจากที่มีผู้ปกครองมีการร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเป็นการการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง จึงได้มีกำหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

กรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกรณีมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาอาจจะพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *