แดงฉาน! เปิดภาพโดรนตกลงไปในน้ำพุลาวาที่กำลังระเบิดในไอซแลนด์ l TNNข่าวเที่ยง l 1-6-64

แดงฉาน! เปิดภาพโดรนตกลงไปในน้ำพุลาวาที่กำลังระเบิดในไอซแลนด์ l TNNข่าวเที่ยง l 1-6-64

VDO____

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *