เบลล่าแจกกล่องพลังใจ สนใจลงชื่อไว้ในนี้ได้เลย$

#$เบลล่าราณีนางเอกสาวชื่อดังก็ได้ออกมาช่วยเหลือสังคมโดยคิดโคsงกาs

ส่งกองกำลังใจให้กับชาวบ้านที่รับความเดือดร้อน จำนวน 20,000 กล่อง ระบุแคปชั่นว่า

เพื่อเป็นการสร้างพลังใจในกับทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังเบลจะพอสามารถทำได้

เบลเชื่อว่าในเวลาแบบนี้ หลายบ้าน หลายครอบครัวคงไม่สามารถออกไปทำงาน

หาราຢได้ได้เหมือนเดิม สำหรับครอบครัวที่กำลังลำบาก ขาดรายได้

เบลอยากช่วยลดค่ๅใช้จ่ายประจำวัน เบลขอช่วยแบ่งเบาภาระของทุกคนนะคะ

ภายในประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของใช้สอยจำเป็นประจำวัน$#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *