โดนดูถูกว่าเป็นเด็กปั๊ม ขยันอ่านหนังสือ สู้ชีวิ ตจนสอบติดนักเรียนนายร้อย

โดนดูถูกว่าเป็นเด็กปั๊ม ขยันอ่านหนังสือ สู้ชีวิ ตจนสอบติดนักเรียนนายร้อย

 

ถ้าเราเห็นใครที่ทำงานแข็งขั น เอาการเอางาน และสม่ำเสมอ นั่นคือลักษณะของคนขยัน

ซึ่งตรงกันข้ามกับคนเ กี ย จค ร้ า นเขาจะทำตรงกันข้ามกับลักษณะที่กล่าวมาแล้ว

ความขยันในตัวคนเป็นต้นทุนอันสำคัญประการหนึ่งที่จะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิ ต

ขณะที่ความเ กี ย จค ร้ า นนำมาซึ่งความห า ย นะและขั ดสน

จาก พนักงานปั้ม สู่ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทั พบก(นายร้อย จปร.)

เพจเฟซบุ๊ก ข้อสอบ นายสิบ นายร้อยทุกเหล่าทั พ ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความ

เอาไว้ว่าจากพนักงานปั้ม สู่นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทั พบก (นายร้อย จปร.)

อีกหนทางคนอย ากเป็นนายร้อย จปร สำหรับคนอายุเกินเกณฑ์ที่จะสอบสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

แคน หรือ นักเรียนเตรียมทหาร เทวากร วังแ ง่ เป็นอีกคนที่ใช้เส้นทางนี้ในการเข้ามาเป้น

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทั พบก(นายร้อย จปร. ) เดิมแคนเป็นนักศึกษ า

คณะ รัฐศ าสตร์ มหาวิทย าลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ตอนเรียนก็หารายเสริมโดยการทำงานเป็นพนักงานปั้ม

แต่เมื่อถึงคราวคั ดเลือกทหารกองประจำการ แคนได้มีโอกาสไปเป็นทหารประจำการ

และได้หาความก้าวหน้าโดยการสอบเข้ามาเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกและระหว่างที่แคนเรียนที่ รร.นายสิบทหารบก

แคนได้ตั้งใจเรียนเป็นอย่ างมาก อ่านหนังสือถึงดึก ตลอด เเละได้สอบชิ งโค้วตามาเป็น นักเรียนเตรียมทหารใน

ส่วนของกองทัพบก(นายร้อย จปร )ได้สำเร็จ ปัจจุบันเเคนเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่สอง

และกำลังจะเข้าศึกษ าต่อที่ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เป็นกำลังใจให้ครับ #สู้ๆ

ใครที่อายุเกินที่จะสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว ก็อย่าหมดหวังนะครับ มีโอกาสให้ทุกคนที่พย าย ามครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *