ภูมิใจได้เกิดเป็นลูกชาวนา”สมจิ ตร” ได้เลื่อนยศ รีบกลับบ้านไปบอกให้แม่ภูมิใจ

“สมจิ ตร จงจอหอ” อดีตนักกีฬาแชมป์ม ว ยโอลิมปิก ที่ปัจจุบันผันตัวไปรับราชการติดยศพันตรี

กับเส้นทางชีวิ ตของเขาที่เรียกได้ว่าผ่านอะไรมามาก เขามีคุณแม่เป็นกำลังใจจนสามารถประส บความสำเร็จ

ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ทำทุกอย่ างเพื่อให้แม่และครอบครัวได้มีชีวิ ตความเป้นอยู่ที่ดีขึ้นจนได้รับร างวัลบุ ตรกตัญญู

เส้นทางชีวิ ตของเขาตั้งแต่ยังเล็กนั้นเรียกได้ว่าลำบ ากเป็นอย่ างมาก ในความทรงจำของเขานั้น

คุณแม่ของเขาเป็นชาวนาต้องเห็นแม่เหนื่อยมาตลอด โดยเขาเคยขอทุนแม่ไปโ ร งเรียน แต่แม่ไม่มี

เลยทำให้ต้องไปขอยืมคนอื่น ทุนหลักสิบในวันนั้นเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาเข้าสู่การเป็นนักม ว ยตั้งแต่แปดขวบ

เริ่มจากการไปเปรียบม ว ยที่วัด ชนะครั้งแรกได้ทุนมาหนึ่งร้อยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ขึ้นเวทีเรื่อยๆ

เพื่อหาทุนมาเลี้ยงดูแม่และครอบครัว พอโตขึ้นก็เข้าสู่การเป็นนักกีฬาแบบเต็มตัวจนได้แชมป์เหรียญทอง

โอลิมปิกมา จนมีโอกาสมากขึ้นได้เข้าสู่ทั้งวงการบันเทิงและราชการ เป็นทห า รและหลังจากที่เขา

ได้เลื่อนยศเป็นพันตรี ก็ได้กลับไปตอบแทนคุณแม่ ก้มลงกราบแทบเท้า พร้อมลงรูปภาพแห่งความทรงจำ

ที่น่าประทั บใจนี้พร้อมข้อความว่า ผมนั้นเติบโตมาในครอบครัวชาวนา พ่อแม่และญ าติพี่น้องทุกคน

เป็นชาวนากันทั้งหมด ถึงแม้ว่าพ่อจะจากไปนานแล้ว คุณแม่ที่อยู่กับผมมาโดยตลอด ก็มีความสุ ขที่ได้อยู่กับผม

ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราจะผ่านอะไรด้วยกันมามาก ตอนนี้ก็ให้แม่เลิกเป็นชาวนา ได้อยู่สุ ขสบายแล้ว

ผมอย ากขอบคุณแม่ที่คอยดูแลสั่งสอนบุ ตรคนนี้ให้เป็นคนดีไม่ย่อท้อมาตลอด คำสอนทุกอย่ า งของแม่สั่งสมมา

จนทำให้ผมมีวันนี้ได้ และผมก็จะส่งต่อคำสอนเหล่านี้ไปให้บุ ตรและหลานของผมต่อไป ผมรักแม่ฝ้ายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *