ตู่ นันทิดา โผ ล่ร่วมงาน น้องพอส มอบเงินช่ว ยเหลื อให้ครอบครัว

จากกรณีเห ตุการณ์สะเทือ นขวัญหลังเกิดเห ตุระเบิ ดขึ้นภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่ งเป็นโรงงานผลิตเม็ ดโฟมพลาสติก

ซึ่งเกิดระเ บิดปะทุขึ้นเสีย งดั งสนั่ นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 5 ก.ค. ทำให้ส่งผลให้บ้านเรือนระแวกใกล้เคียงได้รับความเสี ยหา ยอย่างหนักกว่า 73 ครัวเรือน

ระหว่างการดับเพลิ งไห ม้ที่โรงงานกิ่งแก้วก็เกิดการปะทุขึ้นอยู่ตลอดทั้งวัน จนทำเจ้าหน้าที่ดั บเพ ลิงถูกไฟคลอกทั้งตัวได้รับบ าดเจ็ บสาหั ส 3 ราย และเสี ยชีวิ ตในที่เกิดเหตุ 1 ราย สร้างคว ามสะเทื อนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

น้องพอส

ซึ่งทำเอาเกิดด ราม่ าไปถึง ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ในฐานะนายกอบจ.สมุทรปราการ ที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเงียบหายไปทั้งๆที่เป็นพื้นที่ของตนเองโดยตรง อีกทั้งยังมีภาพปล่อยออกมาว่า

ทางด้าน ตู่ นันทิดา ได้ลงพื้นที่ไปมอบรถเข็นวีลแชร์และไม่ได้เคลื่อนไหวถึงเหตเพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้วแต่อย่างใด ทำเอาเกิดดราม่าวิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์

ล่าสุดทางด้าน ตู่ นันทิดา พร้อมกับลูกสาว เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกฯ, นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ., นางสาวเนาวรัตน์ เทพนมรัตน์ สมาชิกสภา อบจ., นางปานทิพย์ บุญแจ่ม สมาชิกสภา อบจ. และ นายบารมี ฟักสวัสดิ์

ได้เดินทางไปยังวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพ น้องพอส วีรีบุรุษนักดิบเพ ลิงที่เสี ยชี วิจจากการปฏิบัติหน้าที่ ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ในคืนแรกพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้แก่ครอบครัวผู้เสี ยชี วิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *