ด่วนสั่งปิดตลาด 14 วัน ฝ่าฝืนนอนคุก ปรับหนักเท่าตัว

วันที่ 7 ก.ค.64 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า

จากกรณีที่มีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหญ่ในตลาดสดเอกชน ใจกลางเมืองบ้านโป่ง เริ่มจากร้านจำหน่ายเนื้อหมูรายหนึ่งที่ติดเชื้อมาจาก

จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางอ.บ้านโป่ง ร่วมกับ ทม.บ้านโป่ง รพ.บ้านโป่ง

และ สสอ.บ้านโป่ง ระดมกำลังตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง ทั้งพ่อค้า-แม่ค้าในตลาด

และผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 499 ราย เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อ 58 ราย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น

จึงทำหนังสือถึงจังหวัดราชบุรีเพื่อออกมาตรการควบคุมโรค

ต่อมา นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัตราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี

มีคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2664/2564 ปิดสถานที่ชั่วคราวตลาดเอกชนริมน้ำ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.64 จนถึงวันที่ 18 ก.ค.64 รวม 14 วัน ห้ามผู้ประกอบการการค้า

ที่ตั้งวางและจำหน่ายสินค้าบนผิวการจราจร หรือบนทางเดินเท้า (ฟุตบาท) หรือจอดรถเพื่อจำหน่ายสินค้าบนผิวการจราจรและบนทางเดินเท้า

จำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรและทางเดินเท้า บริเวณถนนริมน้ำ (ตั้งแต่ถนนทรงพล ถึง ถนนยุคประชา)

ถนนทรงพลฝั่งตรงข้ามที่ทำการอำเภอบ้านโป่ง (ตั้งแต่ถนนริมน้ำ ถึง ถนนประชานิยม) ถนนศรีวังตาล

(ตั้งแต่ถนนริมน้ำ ถึง ถนนแสงชูโต) ถนนสุขาวดี (ตั้งแต่ถนนริมน้ำ ถึง ถนนแสงชูโต) ถนนยุคประชา

(ตั้งแต่ถนนริมน้ำ ถึง ถนนแสงชูโต) และถนนประชานิยมซอยกลาง (ตั้งแต่ถนนทรงพล ถึง ถนนยุคประชา)

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปิดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมิน หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขยายระยะเวลาปิด

ให้เสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล siamtopic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *