ฮือช่วยเด็ก 6 ขวบถูกพ่อเลี้ยงตบตีจนตาปูด | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 14 ก.ค.64

ฮือช่วยเด็ก 6 ขวบถูกพ่อเลี้ยงตบตีจนตาปูด | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 14 ก.ค.64

ฮือช่วยเด็ก 6 ขวบถูกพ่อเลี้ยงตบตีจนตาปูด | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 14 ก.ค.64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *