คนป่วยโควิดหลุดกักตัว แพร่เชื้อถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องกักตัว | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 14 ก.ค.64

คนป่วยโควิดหลุดกักตัว แพร่เชื้อถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องกักตัว | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 14 ก.ค.64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *