ไฟไหม้บ่อเก็บน้ำมันเก่าโคราช ไฟโหมหนักมาก

ไฟไหม้บ่อเก็บน้ำมันเก่าโคราช ไฟโหมหนักมาก

ไฟไหม้บ่อเก็บน้ำมันเก่าโคราช ไฟโหมหนักมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *