กราบหัวใจ “มิน พีชญา” บริจาคเงิน 1.5 ล้าน ซื้อห้องความดันบวก มอบแด่ 8 รพ ตรวจโควิดให้ประชาชน! ???

กราบหัวใจ “มิน พีชญา” บริจาคเงิน 1.5 ล้าน ซื้อห้องความดันบวก มอบแด่ 8 รพ ตรวจโควิดให้ประชาชน!???

กราบหัวใจ “มิน พีชญา” บริจาคเงิน 1.5 ล้าน ซื้อห้องความดันบวก มอบแด่ 8 รพ ตรวจโควิดให้ประชาชน! ???

???

กราบหัวใจ “มิน พีชญา” บริจาคเงิน 1.5 ล้าน ซื้อห้องความดันบวก มอบแด่ 8 รพ ตรวจโควิดให้ประชาชน! ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *