นุ้ย ทนไม่ไหวเดือดสุด หลัง เอ๋ ให้สัมภ าษณ์

ทำเอานักแสดงตลกชื่อดังอย่ าง “นุ้ย เชิญยิ้ม” ของขึ้นถึงกับทนไม่ไหว

หลังจากที่ได้เห็นคลิปสัมภาษณ์ของ “ปารีณา ไกรคุปต์ ” จนต้องนำคลิปของเธอมาตั้งคำถามว่า

“คุณเรียกประชาช นว่ามัน” ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

โดย “นุ้ย เชิญยิ้ม” ศิลปินตลกดังได้ตั้งคำถามกับ”เอ๋ ปรีณา” พร้อมระบุข้อความว่า

“คุณก็ยังโทษแต่ประชาช น คุณเรียกประชาช นว่ามัน คุณอย่ ามาเบี่ ยงเบนกระแสตอนนี้เลยครับ

ไปเคลียร์เรื่องของตัวเองก่อนดีไหม..(และที่สำคัญผมไม่เคยจัดปาร์ตี้ )”

สำหรับใจความที่ “เอ๋ ปารีณา” ได้ให้สัมภาษณ์กล่ าวถึงประเด็น CV-19 ว่า “แทนที่จะโทษตัวเอง

กลับไปโทษรั ฐบ าล ด าร าเหมือนกันจะ Call Out จะอะไรต่าง ๆ กลับไปถามตัวเองยัง แอบจัดปาร์ตี้กัน

ถูกจับได้ ไปไหนมาบ้ าง เขาให้กักตัวไม่กักตัวกัน

 

พอเร าเป็นกลุ่มเ สียง ไม่กักตัว ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังค ม..สังค มไทยต้องใช้ไม้แข็ง ถ้ ายุค คสช.

น่าจะค วบคุมได้แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้ กึ่งล็อกดาวน์ไอ้คนหนึ่งก็ด่า นักแสดงก็อย ากแสดง

ทุกอย่ างเห็นแก่ตัวผมไม่กลับไปดูตัวเองหละ ให้กลับไปดูตัวเองด้วยส่วนหนึ่งมาจากตัวเองหรือเปล่ า”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *