เตรียมรับมือพ ายุฝน ถล่ มหนัก3ภาค 10จังหวัดอ่ วมหนักกว่าที่อื่น

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ยังคงมีกำลังค่อนข้างแ รง ประกอบกับมีห ย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอ าจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันตอนบน ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแร ง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่ างและอ่าวไทยตอนบน

มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันตอนบน

ค วรง ดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนฝุ่นละอองขนา ดเล็ก-หมอกควัน สะสมน้อยลงในช่วงฤดูฝน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

เตรียมรับมือ

ขอบคุณข้อมูล thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *