“ดีเจภูมิ” แจกกล่องยังชี พ 1 กล่องอยู่ได้นาน 1 เดือน พร้อมช่วยคนที่ลำบ าก

“ดีเจภูมิ” แจกกล่องยังชี พ 1 กล่องอยู่ได้นาน 1 เดือน พร้อมช่วยคนที่ลำบ าก

หากใครรู้จักกับ ดีเจภูมิ เรื่องราวที่ได้เคย มักจะเป็นเรื่องด ร าม่ าอยู่เสมอ

แต่วันนี้เขาได้ลุ กขึ้นมาจับมือกับคุณกึ้ง เฉลิมชัย อย ากช่วยเหลือให้ทุกคน

รอดจากเ ห ตุการณ์ในตอนนี้ โดยคิดดันว่าจะทำอย่ างไรที่แจกแล้ว สามารถอยู่ได้นานๆ

ไม่ใช่ให้ไปแล้วอยู่ได้แค่วันสองวัน เลยคิดจะทำกล่องยังชี พที่อยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือน

โดยต้องใช้ข้าวทั้งหมดห้าตัน ป ล ากระป๋อง มาม่ า น้ำพริก หมูห ย อง  กุนเชียง

ผักก าดด อ ง ที่ทำทั้งหมดนี้ใช้ทุนไปกว่าเจ็ดหลัก ตอนแรกคิดกันว่ามัน

คงจะไม่ได้ยากอะไร แต่พอลงมือทำกันแล้ว มันค่อนข้างละเอียดระดั บนึงเลย

ต้องใช้ของเป็นตันๆ ใช้รถยก และต้องมีพื้นที่เก็บเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งหมดนี้

ก็ตั้งใจให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคน ให้ดำเนินชีวิ ตต่อไปได้ รู้ว่า

กำลังลำบ าก เพราะว่าไม่สามารถจะทำอะไรกันได้เลย ไม่กล้าออกบ้าน

กิจการต่างๆ ไม่สามารถนั่งทานในร้านได้ ประช าช นตอนนี้แทบจะไม่มีทุน

หวังว่ากล่องนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ส่วนใครอย ากจะได้ ให้ลองเข้าไปดู

ข้อมูลในไอจีของดีเจภูมิได้เลย ว่าสามารถติดต่อรับได้ช่องทางไหนบ้าง

และพวกเราก็หวังเป็นอย่ างยิ่งว่า เ ห ตุการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในเร็วไว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *