>>>”ทีมแพทย์” ไม่ทน ลงชื่อไล่อนุทิน ให้ลาออกจากตำแหน่ง

จากที่สถานการณ์ที่มี ทำให้ประชาชนและบุคลากรเป็นจำนวนมากเริ่มไม่พอใจกับระบบ

การจัดการของ รมว.สาธารณสุข นำทีมโดย นาย”อนุทิน ชาญวีรกูล” ล่าสุด

ได้มีการเชิญชวนประชาชนช่วยกันลงรายชื่อเพื่อที่จะให้ทั้งคณะลงจากตำแหน่ง

โดยเร็วที่สุด แน่นอนว่าหลังจากเปิดลงทะเบียน ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกินคาดเป็นอย่างมาก

เพราะมีจำนวนยอดมากถึงหกหลัก เรียกได้ว่าโครงการนี้ผ ล ตอบรับค่อนข้างดีเลย

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว นาย อนุทิน เคยออกมาพูดว่าสิ่งที่มีเป็นเพียงการไม่ส บ าย

ธรรมดาเท่านั้น ทำเอาบุคลากรหลายภาคส่วนไม่พอใจเป็นอย่างมาก นายอนุทินพูดว่า

ทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเอง การจะทำให้สถานการณ์เบาลงได้ จำเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือของทางผู้นำด้วยเช่นกัน และหลายสิ่งได้พิสูจน์แล้วว่าตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมา การจัดสรรล้ ม เหลว อีกทั้งไม่มีคุณภาพ ทำให้ทีมบุคลากรทั่วประเทศต่าง

ลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่า ควรลงจากตำแหน่งและให้คนที่มีความรู้ความสามารถ

มากกว่ามาแก้ไขในส่วนนี้ ทั้งยังเรียกให้หาประเภทย า ที่หลากหลายเพื่อจะได้เข้า

ถึงหลายคน จากคำที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์ทำให้เห็นได้ชัดแล้วว่า ไม่มีวิสัยทัศน์

ที่เหมาะพอจะควบคุม ทั้งเรื่องการวางนโยบาย การจัดทรัพยากร และที่สำคัญไม่

ทำให้บุคลากรเชื่อมั่นใดๆ หลังจากมีข่าวออกไปทำให้หลายฝ่ายต่างรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *