จะเกิดการเปลี่ย นแป ลงครั้งยิ่งใหญ่ เดือนตุลาคมนี้

จำได้ไหมเคยทำนายด วงเมืองไว้แม่นเป๊ะว่าc v-19 จะกลับมา ร ะ บ า ด หนักอีกครั้งในเดือน เม.ย. ปี 64

ภาพจาก รายการเกลือ วัน เด้อ

ภาพจาก รายการเกลือ วัน เด้อ

แถมตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงทวีความรุนแ รงขึ้นเรื่อยๆ พิธีกร เกลือ-กิตติ แห่ง เกลือ วัน เด้อ เลยเทียบเชิญ อ.พรหมญาณ มาเปิดไพ่ทำนายสถานก ารณ์c v-19

ในแต่ละเดือนข้างหน้าให้ได้รู้กัน

โดยได้บอกว่าในต้นเดือนสิงหานั้น จะหนักและให้ระวังตัวกันให้ดี แต่ในปลายสิงหานั้นจะดีขึ้น

ภาพจาก รายการเกลือ วัน เด้อ

และในเดือนตุลาคม นั้นอ.พรหมญาณได้ทำนายไว้าว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่จะเกิดการสู ญเสี ยบุคค ลที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะสามารถควบคุมสถานการณ์ c v-19ได้เกือบ 100%

คลิป

ขอบคุณที่มา ขอบคุณ เกลือ วัน เด้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *