นาร าสุดงงล งทุ นสร้ างรพ.สนาม

เรียกได้ว่าเป็นกล ายเป็นอีกหนึ่งไอดอล ที่มั กจะช่วยเหลื อผู้อื่นอยู่บ่อยๆ

สำหรับ นาร า ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บริ จ าคเตียง ให้กับ รพ.สระบุรี อีกด้วย

จนมีประเด็นทำให้เจ้าตัวถูกสั่ งให้ล บค ลิปบ ริจ า คดังกล่าว แต่เจ้าตัวก็ยืนยันไม่ล บ

ซึ่งล่ าสุดเจ้าตัวได้ลุยเปลี่ยนโรงงานร้ า ง เปลี่ยนให้กลายเป็นโ รงพย าบ าลสนาม

ไม่ใช่แค่เตียง แต่ทาสี ทำไฟ ทำพื้นใหม่ทั้งหมด

ล่ าสุด น าร า ก็ได้โ พสต์ภาพแชตไลน์และข้อความผ่ านอินสตาแก รมส่วนตัว

ซึ่งมีการส่งรูป รพ.สนาม ที่ตนเองสร้ าง พร้อมระบุว่าโรงพย าบ าลสนามลพบุรี

กำลังจะเปิ ดตัวในเร็วๆ นี้ ในนามคณะปฏิรูปยุทธศ าสตร์แห่งร าชอาณาจั กรไ ทยสย าม

ภาคประชาชน ซึ่งน าร า ระบุแคปชั่นว่า 5555555555 จ้า ฉันทำแต่ไม่มีชื่ อฉันเลย

เอาหน้ากันให้พอนะเดี่ยว…ไปก็เอาไปไม่ได้ รักมากๆนะ

แผ่ นดิน รักให้เหมือน ปา ก อนุโมทน าสาธุจ้า

ข้อมูล siamtopic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *