>>>ยิ่งแก่ยิ่งร ว ย มีโช คมีลาภก้อนโต

5 ปีนักษัตรบุญเก่าหนุนนำ ปีนักษัตรนี้ ยิ่งแก่ยิ่งรว ย โช คลาภวิ่งเข้าหา

ปีเถาะ

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิตรกับคนรอบข้าง

ไม่คิดร้ า ยกับใครและด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเป็นคน ที่ต กน้ำไม่ไหลต กไฟไม่ไหม้

และยังเป็นคนด วง แข็งอีกด้วย ที่สำคัญด วงหลังจากนี้จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง

 

กุน

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ

เพร าะความขี้สงสารของคุณนี่หละที่มักนำ ความเดื อ ดร้อนมาให้คุณเสมอ

หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่อยมามากเหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น ให้หยุดซะ

เพร าะคุณจะเหนื่อยและลำบ าก ไม่สิ้นสุดให้หันมารักตัวเองบ้ าง พอเขาลำบ ากเร าช่วยแต่พอเร าลำบ าก

มองหาใครไม่เจอสักคนเป็นแบ บนี้บ่อย บอกเลยไม่ไหว หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือน

คุณหมดก รร มจากคนพวกนี้ซะที นิ สั ยขี้สงสารให้เลิกซะ ด วงชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโศกแต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง

 

ระกา

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่ง มักหาความรู้อยู่เสมอที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย

มีคู่แข่งในทุก ด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคมีคนคอย ขัดขวางแต่ไม่ต้องสนใจเพร าะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว

เพร าะด วงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลักมือ แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรอย่ าให้

โดดเด่นเกินไป เพร าะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำ พอประมาณนี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป

ส่วน ด วง เกี่ยวกับโช คลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโตมีโอกาสถูกห ว ย

ชวด

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และเรียนรู้สิ่งต่าง

ได้อย่ ารวดเร็วการใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไปแต่มักมีคนนำเ รื่ อ งเดือด ร้อนมาให้เสมอ

ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือร าบรื่นเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอ

จอ

คุณเป็นคนที่มีนิ สั ยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

ช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพร าะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ

หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้ างแล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือ เสียใจฝ่ายหลัง

แต่หลังจากวันปลายเดือนนี้เป็นต้นไปปั ญหาต่าง จะเริ่มคลี่คลาย การงานประจำความสำเร็จดี ค้ า ขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง

ข้อมูลthaientertain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *