โฟกัส เดือดกລางดึกทuไม่ไหวถึงกับมาโพสต์

โฟกัส สุดทน ลุกมาโ พสต์เฟซบุ๊ก ฟาดกลางดึก หลังเหตุ ความวุ่นวาย ค วามรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ต่างอะไรกับ เ ผ ด็ จ ก า ร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Focus Jeerakul

 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า น.ส.โฟกัส จีระ กุล หรือกัส นักแสดงสาว  โพสต์เฟซบุ๊ก กลาง ดึกหลังเหตุการณ์ ความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมืองของช่ว งเย็นวันที่ 16 ส.ค. 64 ต่อเนื่องถึงช่วง ดึกวันนี้ กระสั่งมีผู้ชุ มนุมถูก ทำ ร้ า ย บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส ที่สน.ดินแดง โดยน.ส.โฟกัส ระบุว่า

ยังจะมีหน้ามาบ อกว่า ประเทศนี้เป็ น ประชาธิปไตยจะอ้ วก ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันก็ไม่  ต่างอะไรกับพวก เ ผ ด็ จ ก าร  จ้องแต่จะปิดปากคนที่เห็นต่างไม่ว่าพวกคุณ คิดจะทำอะไรต่อไปมันหยุด ดมการณ์ และปิดความจริงไม่ได้ถ้ าอยากสู้กับประชาชน ก็สู้มาเลยแต่ อย่าลืมนะ คุณสู้ กับเวลาไม่ได้กูจะนั่งรอชูสามนิ้ว ตอนธ รณีมา สู บ ร่ า ง มึงไป

ภาพจากเฟซบุ๊ก Focus Jeerakul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *