บรรยากาศพิธีสวดอภิธรรม “เจ ไพลิน” คืนที่ 2

บรรยากาศพิธีสวดอภิธรรม “เจ ไพลิน” คืนที่ 2

บรรยากาศพิธีสวดอภิธรรม “เจ ไพลิน” คืนที่ 2

บรรยากาศพิธีสวดอภิธรรม “เจ ไพลิน” คืนที่ 2

VDO บรรยากาศพิธีสวดอภิธรรม “เจ ไพลิน” คืนที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *